Home

Technical Asset Services

Op technologie moet u altijd kunnen rekenen. Het moet u ondersteunen zodat u zich optimaal kunt concentreren op datgene waar u zelf goed in bent. Technologie moet u ook extra voordelen brengen. Inventieve oplossingen kunnen zorgen voor substantiële energiebesparing, verhoogde productiviteit en kwaliteit, een verlengde levenscyclus van uw installaties, meer comfort, veiligheid en gebruiksgemak.

BBTAS

BBTAS is een moderne technische dienstverlener. We bieden betrouwbare voor u passende oplossingen op gebied van elektrotechniek, werktuigbouw en automatisering, veelal via een geïntegreerde aanpak, voor gebouwen en industrie in heel Nederland. Wij verzorgen advies, ontwerp en installatie tot en met vakkundig beheer en onderhoud. Dat doen we graag en goed. BBTAS biedt toegevoegde waarde aan klanten door de totale kosten van faciliteiten te reduceren en de zorgeloze ononderbroken werking ervan te waarborgen.

Een overzicht van onze oplossingen

  • Onderhoud van technische installaties
  • Renovatie van technische installaties
  • Nieuwbouw van technische installaties
  • Specialist in beveiligingsinstallaties (brand, inbraak)
  • Specialist in telefonie- en datanetwerken
  • Verduurzaming van installaties o.a. door LED verlichting
  • Uitvoeren van GWL keuringen
  • Specialist in noodverlichting (NEN-EN-1838)
  • Meerjaren onderhoudsplannen opstellen en bewaken
  • Aanlichten van kunstwerken

Waarin kan BBTAS u ondersteunen?

1

Asset management

Om uw onderneming optimaal te laten presteren zijn vaak bedrijfsmiddelen (assets) nodig. U wordt geconfronteerd met vragen zoals: ‘Heb ik deze asset wel nodig?’ , ‘Welke precies en hoeveel?’ en ‘Hoe financier ik deze asset?’ Van belang is uiteindelijk het doel (functionele specificaties) en het budget scherp inzichtelijk te krijgen.

2

Projectontwerp / Service management

De doelstellingen worden binnen de grenzen van uw budget vertaald naar systemen, installaties, een onderhoudsfilosofie, processen en een passende overlegstructuur. Onderhoudsconcepten en daaruit voortvloeiende meerjaren-onderhoudsplannen vormen de basis voor een zorgvuldige instandhouding . Belangrijkste beoordelingscriterium is effectiviteit.

3

Projectleiding / uitvoering coördinatie

Het realiseren van het ontwerp wordt gecoördineerd met de opdrachtgever, benodigde partners en derde partijen. Hierbij zijn steeds vaker integrale 3D ontwerptechnieken essentieel. Bij de daadwerkelijke realisatie wordt de uitvoering kundig begeleid, zodat het eindresultaat matcht met het ontwerp. Belangrijkste beoordelingscriterium is efficiency.

4

Realisatie / uitvoering

De realisatie van het ontwerp en/of de onderhoudswerkzaamheden vraagt in de verschillende disciplines geïnspireerd vakmanschap. Naast elektrotechniek en werktuigbouwkunde is toegepaste automatisering bijvoorbeeld te vinden in gebouw- en procesautomatisering, en brand– en inbraakbeveiliging.  belangrijkste beoordelingscriterium is kwaliteit.